Zagrebačka podružnica Hrvatskog bioetičkog društva i Suradnički krug studenata Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku pozivaju sve zainteresirane na prvu tribinu ovogodišnjeg ciklusa Bioetički utorak, koja će se održati 15. prosinca 2015. godine, s početkom u 17:30 sati, u Konferencijskoj...

Read More