U organizaciji Centra za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku i Hrvatskog bioetičkog društva, u Splitu će se 23. i 24. veljače 2018. održati simpozij »Nikola Visković: pravo...

Read More