Ovogodišnja inačica međunarodnog transdisciplinarnog simpozija Bioetika i aporije psihe, poradi aktualnih epidemijskih uvjeta održat će se u on-line varijanti, 17. i 18. prosinca 2020., putem „google-meet“ platforme. Link za povezivanje je: https://meet.google.com/mic-fqsn-rpx


Prilagođavajući programski diskurs skupa aktualnim pandemijskim...

Read More