Hrvatsko bioetičko društvo,  Sveučilišni centar za integrativnu bioetiku Sveučilišta u Zagrebu i Suradnički krug studenata znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku pozivaju vas na tribinu u ciklusu »Bioetički utorak« na temu »Aldo Leopold i etika zemlje: refleksije u...

Read More