Poštovani,   Od svibnja 2019. godine Institut za povijest, teoriju i etiku u medicini pri Sveučilištu u Ulmu (Njemačka), u suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci i drugim projektnim partnerima, nositelj je međunarodnog projekta „Zdravstvo kao javni prostor - društvena integracija...

Read More