Centar za integrativnu bioetiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Dokumentacijsko-istraživački centar za europsku bioetiku „Fritz Jahr“, Sveučilište u Rijeci

Katedra za društvene i humanističke znanosti u medicini, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Centar za integrativnu bioetiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu

Centar za integrativnu bioetiku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Referalni centar za bioetiku u jugoistočnoj Europi, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb

Sveučilišni centar za integrativnu bioetiku, Sveučilište u Zagrebu