U ponedjeljak, 31. ožujka 2016. godine, u prostorijama Škole narodnog zdravlja »Andrija Štampar« u Zagrebu, održan je sastanak predstavnika Dubrovnik International Bioethics Summer School i Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku na kojemu je potpisan sporazum o uključivanju...

Read More