3. Bioetički forum za jugoistočnu Europu

Tema skupa: Integrativna bioetika i odgovornost za ne-ljudska živa bića

Trajanje: 20.-22. rujna 2007.

Mjesto održavanja: Mali Lošinj

Go Back

Comments are closed.

Comments are closed.