Integrativna bioetika. Princip i praksa bioetičkog studija u jugoistočnoj Europi

Tema skupa: Integrativna bioetika. Princip i praksa bioetičkog studija u jugoistočnoj Europi

Trajanje: 2.-3. travnja 2009.

Mjesto održavanja: Bochum

Go Back

Comments are closed.

Comments are closed.