5. Bioetički forum za jugoistočnu Europu

Tema skupa: Bioetika između religije i sekularizma

Trajanje: 19.-21. rujna 2009.

Mjesto održavanja: Sarajevo

Go Back

Comments are closed.

Comments are closed.