6. Bioetički forum za jugoistočnu Europu

Tema skupa: Bioetika – medicina – politika

Trajanje: 4.-7. studenog 2010.

Mjesto održavanja: Beograd

Go Back

Comments are closed.

Comments are closed.