4. Bioetički forum za jugoistočnu Europu

Tema skupa: Integrativna bioetika i pluriperspektivizam

Trajanje: 3.-5. rujna 2008.

Mjesto održavanja: Opatija

 

Skup je održan kao pridružena konferencija u sklopu IX. Svjetskog kongresa bioetike.

Go Back

Comments are closed.

Comments are closed.