1. Bioetički forum za jugoistočnu Europu

Tema skupa: Integrativna bioetika s obzirom na interkulturne i intrakulturne razlike

Trajanje: 16.-18. lipnja 2005.

Mjesto održavanja: Mali Lošinj

Go Back

Comments are closed.

Comments are closed.